Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Bạn mong muốn gì nhất trong bài khảo sát thị hiếu khách hàng Trả lời cho: Bạn mong muốn gì nhất trong bài khảo sát thị hiếu khách hàng

  • Cao Đỗ

    0 VF Points
    Thành viên
    22/02/2023 lúc 09:12

    Mong muốn hãng xe vinffast triệu tập xe Lux SA đã qua 36 tháng để thay bóng xịt vì chi phí sửa chữa không nhiều nhưng nếu để xảy ra xịt bóng thì chi phí kéo xe rất tốn kém.