Home Diễn đàn Tâm sự Đánh giá xe e34 Trả lời cho: Đánh giá xe e34

  • Linh Đặng

    0 VF Points
    Danh dự
    24/02/2023 lúc 11:06

    vừa rồi em mượn con e34 thằng bạn lái thử, di chuyển thường xuyên trong phố thì ổn và công nhận lái khá phê, giá xăng mà tăng như trực thăng nữa thì đi xe điện quá ổn