Home Diễn đàn Tâm sự Hoàn tiền khách hàng mua Lux A và Lux SA Trả lời cho: Hoàn tiền khách hàng mua Lux A và Lux SA

  • Thánh phượt xe điện

    70 VF Points
    Chủ xe
    24/02/2023 lúc 12:01

    Sáng em đọc báo mạng, thấy nhiều hãng xe đang giảm giá kích cầu cả trăm triệu đó bác, tất nhiên họ không có chính sách hoàn tiền cho những khách đã mua đợt đầu. Mua sớm được trải nghiệm sớm, sướng hơn người rồi mà bác.