Home Diễn đàn Giao thông – Lái xe Xe điện về nông thôn!!! Trả lời cho: Xe điện về nông thôn!!!

  • Dương Nguyễn

    45 VF Points
    Danh dự
    24/02/2023 lúc 15:30

    Sạc chậm hao lắm bác ạ!!!sạc tại trụ thì hao ít hơn!!!e thì chưa dùng nên chưa biết nhưng có bác kêu sạc chậm tại nhà hao phết!!!có bài đăng trên diễn đàn này rồi đó!!!