Home Diễn đàn Tâm sự Vf8 đề pa lên dốc cao ban đầu có phải hơi ỳ? Trả lời cho: Vf8 đề pa lên dốc cao ban đầu có phải hơi ỳ?

  • Cường Phạm Vũ

    0 VF Points
    Thành viên
    05/03/2023 lúc 08:04

    Bác kiểm tra chế độ lái xem, em để chế độ bình thường thì không thấy ỳ gì, chế độ tiết kiệm thì nó hạn chế công suất động cơ