Home Diễn đàn Tâm sự Thành lập Công ty cho thuê xe và taxi điện VinFast Trả lời cho: Thành lập Công ty cho thuê xe và taxi điện VinFast

  • Đỗ Xuân Cánh

    175 VF Points
    Thành viên
    07/03/2023 lúc 19:37

    Vẫn còn rất nhiều người chỉ nghe nói và đánh giá thôi bác. Chính bạn bè em cũng có người nói Vin đang lùa gà. Em chỉ cười không nói gì (Bạn em không biết em đang đi xe Vin)