Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Kinh nghiệm xương máu: hạn chế lắp thiết bị ngoại vi cho xe điện Vinfast Vfe34, Vf8 Trả lời cho: Kinh nghiệm xương máu: hạn chế lắp thiết bị ngoại vi cho xe điện Vinfast Vfe34, Vf8

  • Khánh Cương Trần

    25 VF Points
    Thành viên
    08/03/2023 lúc 09:19

    Em cũng chỉ lắp thêm mỗi cam hành trình thôi, đi va chạm còn có cái xem ai đúng ai sai. Mà em khuyên là lắp loại 3 cam, trước sau, cabin xe, thêm được cả chỗ chân phanh chân ga thì càng an toàn cho mình.