Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Tháng 4 ra mắt hệ sinh thái cho thuê xe và taxi điện Vinfast. Trả lời cho: Tháng 4 ra mắt hệ sinh thái cho thuê xe và taxi điện Vinfast.

  • Quang Tú Phan

    0 VF Points
    Thành viên
    08/03/2023 lúc 09:57

    Ở Hà Nội, hẹ thống sạc công suất cao hiện tại đã quá tải rồi … mỗi lần sạc tranh nhau …giờ thêm cái dịch vụ này thì chắc còn quá cả xếp hàng đổ xăng…