Home Diễn đàn Tin tức ĐÁP MÁY BAY CÓ NGAY VINFAST “TRONG MỘT NỐT NHẠC” Trả lời cho: ĐÁP MÁY BAY CÓ NGAY VINFAST “TRONG MỘT NỐT NHẠC”

  • Minh Anh Lê

    0 VF Points
    Khách Danh dự
    12/03/2023 lúc 11:08

    chuẩn bác ạ, hướng đi này của Vin e thấy cũng khá hay nhiều khi ai chưa mua xe VF cứ nói này nọ nhưng thì đi taxi Vin trải nghiệm có khi cũng sẽ rục rịch gom lúa dần bác ạ