Home Diễn đàn Hỏi – Đáp LuxA – tắt tự động tắt máy khi dừng Trả lời cho: LuxA – tắt tự động tắt máy khi dừng

  • Hải Lê

    25 VF Points
    Thành viên
    13/03/2023 lúc 17:00

    Đừng nên qua 3s can thiệp tắt tính năng này đi, tốt nhất dặn tài xế lên xe là com bo đạp căng phanh + đề nổ + tắt luôn Start/Stop này, 2 phím cũng cạnh nhau mà bác.