Home Diễn đàn Tin tức Vì sao GSM thông báo giá cho thuê 3 loại xe ô tô điện, chỉ áp dụng cho các DNKDDV vụ vận tải, còn cá nhân thì chưa ? Trả lời cho: Vì sao GSM thông báo giá cho thuê 3 loại xe ô tô điện, chỉ áp dụng cho các DNKDDV vụ vận tải, còn cá nhân thì chưa ?

  • Đông 168

    482 VF Points
    Thành viên
    16/03/2023 lúc 11:56

    Sau câu nói của chủ tịch Phạm Nhật Vượng thì đây mới là cách kinh doanh đẳng cấp 5 sao áh🚗