Home Diễn đàn Tin tức [Sự kiện 27-3 ] – Trải nghiệm mới – Roadshow VF 9 tại San Diego Trả lời cho: [Sự kiện 27-3 ] – Trải nghiệm mới – Roadshow VF 9 tại San Diego

  • Dương Văn Huân

    0 VF Points
    Thành viên
    16/03/2023 lúc 12:23

    Mọi thứ cũng đang chuẩn bị cho sự ra mắt chậm nhưng rất chắc chắn này ! Lần ra mắt này sẽ không làm các bạn có cơ hội bày tỏ hoài nghi nữa. Nên ae tại lại chờ đợi nhé. Mọi sự chờ đợi và kiên trì đều có kết quả rất tốt !