Home Diễn đàn Đánh giá xe Cổng USB trên VF8 Trả lời cho: Cổng USB trên VF8

  • Huy Lê

    125 VF Points
    Thành viên
    17/03/2023 lúc 10:42

    Cổng sạc nhanh rồi mà bạn, 90W là công suất quá lớn với điện thoại rồi. Cần có dây sạc nhanh thôi.