Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Theo bạn khi bác Vượng hình thành dịch vụ taxi VinFast thì bạn có còn tự hào về xe của mình? Trả lời cho: Theo bạn khi bác Vượng hình thành dịch vụ taxi VinFast thì bạn có còn tự hào về xe của mình?

  • Hinh Nguyễn Đức

    250 VF Points
    Thành viên
    17/03/2023 lúc 10:54

    Càng nhiều xe điện VF chạy càng tốt, quan trọng là giá/ km có đủ cạnh tranh để mọi người gọi xe điện để đi không thôi.