Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Theo bạn khi bác Vượng hình thành dịch vụ taxi VinFast thì bạn có còn tự hào về xe của mình? Trả lời cho: Theo bạn khi bác Vượng hình thành dịch vụ taxi VinFast thì bạn có còn tự hào về xe của mình?

  • Hà Triệu

    0 VF Points
    Khách Danh dự
    18/03/2023 lúc 18:15

    Bác Huân phân tích chuẩn ghê nha 👏 Cái số 7 và số 8 đúng chuẩn tự hào đúng cách 👍