Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Theo bạn khi bác Vượng hình thành dịch vụ taxi VinFast thì bạn có còn tự hào về xe của mình? Trả lời cho: Theo bạn khi bác Vượng hình thành dịch vụ taxi VinFast thì bạn có còn tự hào về xe của mình?

  • Phương Nam Trần

    0 VF Points
    Thành viên
    19/03/2023 lúc 10:33

    Nên dùng 1 dòng để chạy dịch vụ thôi