Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Khắc phục tình trạng điều hoà Vf8 có gió nhưng ko mát & pin tăng nhiệt độ Trả lời cho: Khắc phục tình trạng điều hoà Vf8 có gió nhưng ko mát & pin tăng nhiệt độ

  • Chu Huy Tam

    0 VF Points
    Thành viên
    19/03/2023 lúc 21:26

    Qua mình đi Sài Gòn lần đầu mới bị. Nóng điên ng, đành chịu tạm vì có việc đi. Hẹn SR vài bữa ra kiểm tra.