Home Diễn đàn Giao thông – Lái xe Chỉ 4 tiếng lên App Store, ứng dụng đặt taxi điện VinFast của công ty ông Phạm Nhật Vượng đã dẫn đầu lượt tải một danh mục Trả lời cho: Chỉ 4 tiếng lên App Store, ứng dụng đặt taxi điện VinFast của công ty ông Phạm Nhật Vượng đã dẫn đầu lượt tải một danh mục

  • Bảo Trần Quốc

    25 VF Points
    Chủ xe
    07/04/2023 lúc 14:27

    Mình đã cài phần mềm rồi, nhưng vẫn chờ ngày dịch vụ ra mắt