Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Androids Auto bản nâng cấp 6.0 mới của VFE34 đã thực sự tốt Trả lời cho: Androids Auto bản nâng cấp 6.0 mới của VFE34 đã thực sự tốt

  • Tiến Đỗ Minh

    0 VF Points
    Khách Danh dự
    13/04/2023 lúc 09:56

    Nếu bấm và thả liền ở nút bấm trên vô lăng thì, hiệu lệnh ưu tiên dành cho phần mềm của Vinfast. Bạn giữ nút bấm khoảng 2 giây thì, hiệu lệnh sẽ tương tác với các phần mềm của Android auto.