Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Sạc xe bằng bộ sạc 3.5kw của VF8 Trả lời cho: Sạc xe bằng bộ sạc 3.5kw của VF8

  • Tường Ngô Xuân

    150 VF Points
    Thành viên
    14/04/2023 lúc 11:07

    Vinfast không cấm khách hàng sử dụng sạc khác ngoài sạc VF đã cấp mà chỉ khuyến cáo nên sử dụng sạc đúng chuẩn theo yêu cầu của hãng xe vì vậy những bộ sạc được VF đưa ra thị trường là đảm bảo yêu cầu theo tiêu chuẩn của VF rồi vì vậy việc sử dụng bộ sạc 3.5kw là bình thường