Home Diễn đàn Giao thông – Lái xe Cài đặt ứng dụng bản đồ + cảnh báo tốc độ Trả lời cho: Cài đặt ứng dụng bản đồ + cảnh báo tốc độ

  • Thịnh Nguyễn Văn

    0 VF Points
    Thành viên
    15/04/2023 lúc 12:44

    Do chạy trên điện thoại nên tốc độ đường truyền phụ thuộc vào 4G của phone. Còn độ chính xác thì mình thấy chuẩn