Home Diễn đàn Giao thông – Lái xe Cài đặt ứng dụng bản đồ + cảnh báo tốc độ Trả lời cho: Cài đặt ứng dụng bản đồ + cảnh báo tốc độ

 • CƯƠNG DIỆP MỸ

  0 VF Points
  Thành viên
  16/04/2023 lúc 12:13

  Bữa e co test Navitel báo tốc độ app chậm hơn 4 – 5km/h so với tốc độ trên xe. KHÔNG BIẾT CÓ HIỆU CHUẨN SAI SỐ như Vietmap Live không

  • Trả lời này đã được chỉnh sửa 10 tháng, 2 tuần trước by  CƯƠNG DIỆP MỸ.