Home Diễn đàn Tin tức GSM – Chất lượng dịch vụ luôn được đặt hàng đầu. Trả lời cho: GSM – Chất lượng dịch vụ luôn được đặt hàng đầu.

 • Sơn Dương Hồng

  0 VF Points
  Thành viên
  17/04/2023 lúc 10:42

  Hôm qua gọi xe cho 2 đứa cháu lên trường do bị mấy anh grap làm lỡ chuyến xe đón của trường.

  Tóm lại xe sang xin mịn mà giá rẻ hơn tại sao lại không ủng hộ nhỉ.