Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Taxi Xanh SM tuyển dụng tài xế ở Nha Trang – Các bác dự đoán sẽ có bao nhiêu xe ở đây? Trả lời cho: Taxi Xanh SM tuyển dụng tài xế ở Nha Trang – Các bác dự đoán sẽ có bao nhiêu xe ở đây?

  • Minh Anh Lê

    0 VF Points
    Khách Danh dự
    10/05/2023 lúc 11:02

    chúc mừng người dân Nha Trang sớm trải nghiệm Taxi Xanh như tạiHN và HCM