Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Taxi Xanh SM tuyển dụng tài xế ở Nha Trang – Các bác dự đoán sẽ có bao nhiêu xe ở đây? Trả lời cho: Taxi Xanh SM tuyển dụng tài xế ở Nha Trang – Các bác dự đoán sẽ có bao nhiêu xe ở đây?

  • Quyet Trinh

    150 VF Points
    Thành viên
    10/05/2023 lúc 15:18

    Vin đang xây dựng các khu sạc tập trung rồi, bác lo xa thế :))