Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Acquy trên xe VF8 Trả lời cho: Acquy trên xe VF8

  • Quân Trần Hoàng

    100 VF Points
    Thành viên
    11/05/2023 lúc 18:25

    Em lấy xe mới đc 3 hôm, mà ko ngày nào là ko gặp sự cố. Đến hôm thứ 3 thì bị như bác. Trải nghiệm em bị tuột mood cực kì