Home Diễn đàn Tin tức #VF8/Muốn bỏ cờlê 10 hãy đeo khẩu trang #congdongvinfast #khoanhkhacvinfast #vinfast Trả lời cho: #VF8/Muốn bỏ cờlê 10 hãy đeo khẩu trang #congdongvinfast #khoanhkhacvinfast #vinfast

  • @ 168

    104 VF Points
    Thành viên
    13/05/2023 lúc 06:32

    Hi hi..xin cảm ơn người anh em. Mình lười thật, mua xe đến nay chưa dùng đến tấm bạt lần nào lun. Mình sẽ đổi tờ giấy khác..k..k..Bác nói đúng 🚗