Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Quy trình khởi động VF e34 Trả lời cho: Quy trình khởi động VF e34

 • Hoàn Vũ Sơn

  25 VF Points
  Thành viên
  13/05/2023 lúc 10:14

  Làm như bạn này chắc hơi mệt! có khi người ta đã đi được 1km rồi!

  Theo mình lên xe nhấn phanh rồi bấm nút khỏi động. Nhớ là đừng động vào bánh lái là không vấn đề gì!