Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Anh em sử dụng vf9 plus đi được bao KM/sặc Trả lời cho: Anh em sử dụng vf9 plus đi được bao KM/sặc

  • CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SƠN TISON

    0 VF Points
    Thành viên
    14/05/2023 lúc 16:10

    Thấy cũng hao pin khi đi trong đường thành phố. Chưa test cụ thể. Phần mềm xe bác bao nhiêu thế. Máy lạnh như thế nào. Xe mình mới lấy 8.4.5 máy lạnh toàn ra hơi. Chưa có adas nữa