Home Diễn đàn Wonder Trip 2023 VF 8-9 Miền Nam – Kỷ Niệm Đồng Hành Cùng WonderTrip 2023 Trả lời cho: VF 8-9 Miền Nam – Kỷ Niệm Đồng Hành Cùng WonderTrip 2023

  • Thi Trần văn

    15 VF Points
    Thành viên
    25/07/2023 lúc 19:25

    Tết này hội mình vượt ra nhà máy Hải phòng thăm quan nhà máy và ăn Tết cùng vinfast luôn. Xin cảm ơn và mong hội nhóm ngày càng phát triển đi lên