Home Diễn đàn Giao thông – Lái xe Đoàn xe nhóm V.E.O tham gia cứu hộ tai nạn giao thông khi di chuyển từ Nha Trang về miền Bắc Trả lời cho: Đoàn xe nhóm V.E.O tham gia cứu hộ tai nạn giao thông khi di chuyển từ Nha Trang về miền Bắc

  • Đức Anh Phạm

    0 VF Points
    Thành viên VIP
    26/07/2023 lúc 09:19

    Thật may mắn khi có team mình hỗ trợ kịp thời 🙁 Xin được chia buồn với người nhà của nạn nhân xấu số