Home Diễn đàn Đánh giá xe Về giảm xóc VF9 Plus Trả lời cho: Về giảm xóc VF9 Plus

  • Hùng Phan Mạnh

    25 VF Points
    Thành viên
    31/07/2023 lúc 17:37

    Lỗi bóng hơi rồi bác, Lux SA cũng bị như này, đi thấy xóc bất thường thì nên dừng lại kiểm tra, nếu nhẹ thì tắt máy đi bật lại chờ bơm lại rồi đi tiếp, còn nặng thì gọi cứu hộ và đi kiểm tra rồi sửa thôi.