Home Diễn đàn Đánh giá xe Nhận được thông báo rất vui, cập nhật xong 8.7.9.1 chả muốn chạy xe về. Trả lời cho: Nhận được thông báo rất vui, cập nhật xong 8.7.9.1 chả muốn chạy xe về.

  • Lê Tùng Anh

    50 VF Points
    Thành viên VVIP
    01/08/2023 lúc 16:14

    Nếu nó đc như thế thì quá chuẩn. Trụ 250 từ 85% đổ lên nó vào chậm khác gì trụ 60 đâu. Trong khi chiếm chỗ của những người cần hơn. Cái này chính mình đề xuất với VF trong diễn đàn này đó