Home Diễn đàn VF 8 Nhận được thông báo rất vui, cập nhật xong 8.7.9.1 chả muốn chạy xe về. Trả lời cho: Nhận được thông báo rất vui, cập nhật xong 8.7.9.1 chả muốn chạy xe về.

 • Đông 168

  1 VF Point
  Thành viên VIP
  01/08/2023 lúc 17:40

  Sạc dòng vào ngon rồi bạn. 8791 rất ok. Sáng mình muốn sạc trụ lớn đểvtesst xem sao thôi, mới cắm vào lên 98% có bác xe VF8 biển 62 ở Vũng Tàu ghé, thấy vậy mình kêu bác vào. Rút súng dành cho bác sạc, do bác đi về Cà Mau. Đều là anh em Vìnafst 3 miền mà.

  Đây là ảnh khi sạc