Home Diễn đàn VF 8 Nhận được thông báo rất vui, cập nhật xong 8.7.9.1 chả muốn chạy xe về. Trả lời cho: Nhận được thông báo rất vui, cập nhật xong 8.7.9.1 chả muốn chạy xe về.

  • TÙNG LÊ THANH

    0 VF Points
    Khách Danh dự
    03/08/2023 lúc 10:24

    Xe tôi VF8Eco. Bấm clock xe khoá cửa rồi. Nhưng người ngoài mở 2 lần liên tiếp thì được. Rất nguy hiểm, dễ mất đồ khi cứ tưởng xe đã khía. Có ai bị như vậy khoing nhé.