Home Diễn đàn Tâm sự GIÃI LÒNG (2) Trả lời cho: GIÃI LÒNG (2)

  • Huy Lê

    50 VF Points
    Thành viên
    04/08/2023 lúc 10:17

    Cái cổng tẩu thuốc 12V đăng sau cốp nó cũng cấp điện 24/24, lắp Cam hay gì vào đó là nó ngốn điện liên tục.