Home Diễn đàn Tâm sự Rất Mong Vinfast xem xét tra lại tính năng lùi ghê để tiện việc ra vào ghế lái Trả lời cho: Rất Mong Vinfast xem xét tra lại tính năng lùi ghê để tiện việc ra vào ghế lái

  • Đắc Đoàn văn

    0 VF Points
    Thành viên
    04/08/2023 lúc 14:14

    Phải thông báo rõ ràng với khách hàng chứ lại thụt lùi với thực tế lúc trước đề nghị vinffast xem lại.