Home Diễn đàn Tâm sự Rất Mong Vinfast xem xét tra lại tính năng lùi ghê để tiện việc ra vào ghế lái Trả lời cho: Rất Mong Vinfast xem xét tra lại tính năng lùi ghê để tiện việc ra vào ghế lái

  • Thi Trần văn

    15 VF Points
    Thành viên
    04/08/2023 lúc 14:15

    Việc cắt tính năng hay như thế nào? Thì mỗi bản cập Nhật vinfast nên thông báo với chủ xe và giải thích rõ ràng để mọi người hiểu và có câu trả lời thích đáng