Home Diễn đàn Tâm sự Rất Mong Vinfast xem xét tra lại tính năng lùi ghê để tiện việc ra vào ghế lái Trả lời cho: Rất Mong Vinfast xem xét tra lại tính năng lùi ghê để tiện việc ra vào ghế lái

  • Nhung Ngô Thị

    15 VF Points
    Thành viên
    05/08/2023 lúc 12:51

    Mong đại diện Vinfast cũng như đội phần mềm phản hồi ý kiến người dùng, thiết nghĩ nếu phần cứng xe đã hổ trợ thì enable lên cho người dùng luôn, được lòng người dùng cũng như hiệu ứng thương hiệu tốt cho 1 sản phẩm thương hiệu Việt