Home Diễn đàn Hỏi – Đáp VinFast cam kết mua lại xe sau 5 năm, liệu VF có thể làm ngược lại việc đó? Trả lời cho: VinFast cam kết mua lại xe sau 5 năm, liệu VF có thể làm ngược lại việc đó?

  • Nguyễn Khắc Đại

    75 VF Points
    Thành viên
    06/08/2023 lúc 13:32

    Chỉ cần làn đúng cam kết sau 5 năm sử dụng thôi, chỉ lo chính sách thay đổi vì họ làm ra chính sách. Nếu không thay chính sách mua lại hết xe bán ra thì chỗ đâu mà chứa.