Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Vinfast tập trung nghiên cứu pin lfp 12v có an toàn cho xe? Trả lời cho: Vinfast tập trung nghiên cứu pin lfp 12v có an toàn cho xe?

  • Huy Lý Nam

    0 VF Points
    Thành viên
    09/08/2023 lúc 10:34

    áp thấp nhất của LFP 12v (mỗi cell lúc này 2.8v) là 11.2v nên nếu vinfast nếu thay ắc quy = LFP thì phải cập nhật lại điện áp làm việc của LFP