Home Diễn đàn Hỏi – Đáp VinFast đã lắng nghe và tiếp thu góp ý đóng góp của những chủ xe VF8 và đã có dự kiến cho ra phiên bản phần mềm mới Trả lời cho: VinFast đã lắng nghe và tiếp thu góp ý đóng góp của những chủ xe VF8 và đã có dự kiến cho ra phiên bản phần mềm mới

  • Văn Phạm

    150 VF Points
    Thành viên
    16/08/2023 lúc 08:47

    Cái này trc tôi có nghĩ đến, bản chất hệ thống cảm biến trên xe VF8 khá đủ vì vậy có thể sử dụng thuật toán tính toán chênh lệch độ cao theo phương ngang giữa đầu xe và đuôi xe để tự động phân bổ lực phanh tái sinh. Như vậy khi đi đường đèo, dốc cao xe sẽ tự phân phối lực phanh tái sinh cho phù hợp