Home Diễn đàn Tâm sự Tài khoản mình mới bị hạ bậc thành viên có được nhận quà 30 cổ phiếu VFS không? Trả lời cho: Tài khoản mình mới bị hạ bậc thành viên có được nhận quà 30 cổ phiếu VFS không?

  • QUANG VŨ MINH

    0 VF Points
    Thành viên
    17/08/2023 lúc 21:51

    AE chủ xe là chính mà, không biết là cụ thể phải như thế nào mới thuộc diện được tặng ạ?