Home Diễn đàn Tâm sự Tài khoản mình mới bị hạ bậc thành viên có được nhận quà 30 cổ phiếu VFS không? Trả lời cho: Tài khoản mình mới bị hạ bậc thành viên có được nhận quà 30 cổ phiếu VFS không?

  • Thuận Trịnh Văn

    50 VF Points
    Thành viên
    17/08/2023 lúc 22:06

    Mình cũng đang thắc mắc vấn đề này, mình nghĩ có tài khoản và vẫn đang sử dụng xe Vin là dc,chứ nhiều người bận công việc mà 3 tháng ko vào tương tác mà bị hạ bậc mà ko dc quà thì thấy buồn quá!