Home Diễn đàn Tâm sự Tài khoản mình mới bị hạ bậc thành viên có được nhận quà 30 cổ phiếu VFS không? Trả lời cho: Tài khoản mình mới bị hạ bậc thành viên có được nhận quà 30 cổ phiếu VFS không?

  • Kiên Mr Phạm Công

    25 VF Points
    Thành viên
    17/08/2023 lúc 22:41

    Em là chủ xe đã xác thực thông tin số khung từ 2022 còn đc mời đi dự đại nhạc hội mà giờ kiểm tra bị báo số khung đã bị đăng kí với tài khoản khác 🙁