Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Hỏi mua dung dịch xịt khoan máy bảo dưỡng cao su – dây điện cho xe điện ? Trả lời cho: Hỏi mua dung dịch xịt khoan máy bảo dưỡng cao su – dây điện cho xe điện ?

  • Chiến Nguyễn Duy

    0 VF Points
    Thành viên
    17/08/2023 lúc 23:03

    Theo e thì bác cứ mua loại xịt khoang máy ô tô của 3M dùng là chuẩn nhất ạ