Home Diễn đàn Tin tức VinFast chơi lớn quá, mỗi thành viên đc nhận 30 VFS, các bác bị hạ hạng tv cứ bình tĩnh nhé Trả lời cho: VinFast chơi lớn quá, mỗi thành viên đc nhận 30 VFS, các bác bị hạ hạng tv cứ bình tĩnh nhé

  • Dương Lê

    25 VF Points
    Thành viên
    17/08/2023 lúc 23:09

    Mình cũng là chủ xe nhưng là nữ nên ít tương tác trên diễn đàn, thế là cũng bị hạ hạng xuống làm khách. Hú hồn!