Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Mình là chủ xe nhưng số vin đã được đăng ký thành viên khác rồi là sao nhỉ???? Trả lời cho: Mình là chủ xe nhưng số vin đã được đăng ký thành viên khác rồi là sao nhỉ????

  • THẢO TRÂM VŨ

    50 VF Points
    Thành viên
    17/08/2023 lúc 23:28

    mình cũng bị y chang. Mà h hotline full rồi. Đợi xem mail hoặc thêm thông tin. Vì đây là nhiều người cũng bị v