Home Diễn đàn Tâm sự Tài khoản mình mới bị hạ bậc thành viên có được nhận quà 30 cổ phiếu VFS không? Trả lời cho: Tài khoản mình mới bị hạ bậc thành viên có được nhận quà 30 cổ phiếu VFS không?

  • Phúc Nguyễn

    0 VF Points
    Khách Danh dự
    18/08/2023 lúc 03:57

    Mình cũng lâu không hđ nên cũng bị tụt về thành viên vinh dự