Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Mình là chủ xe nhưng số vin đã được đăng ký thành viên khác rồi là sao nhỉ???? Trả lời cho: Mình là chủ xe nhưng số vin đã được đăng ký thành viên khác rồi là sao nhỉ????

  • NGUYEN TUNG SON

    0 VF Points
    Thành viên
    18/08/2023 lúc 05:47

    Khách hàng dự kiến là sao nhỉ. Số khung đã được đăng kí bới tk khác